Bouwonderneming Gilis, dat is:

+350
Succesvolle
projecten
+35
Jaar
ervaring
+250
Appartementen
van 2010-2019

Eyecatchers

Wat we doen

Bouwen, verbouwen en renoveren van ruwbouwprojecten

Appartementen
Particuliere woningen
Coördinatie – wind- en waterdicht

Over ons

Bouwonderneming Gilis werd in negentienhonderd vierentachtig gesticht door Jos Gilis†. Na een loopbaan van meer dan tien jaar – waarin hij zich elk facet van het bouwproces eigen maakte – gebruikte hij van toen af zijn bouwtalent enkel nog onder eigen naam. De eerste vijfentwintig jaar lag de focus grotendeels op het (ver)bouwen en renoveren van ruwbouwprojecten voor particuliere woningen. Onze eerste bouwmeester heeft tijdens die periode aan meer dan tweehonderdvijftig opdrachten onze naam vruchtbaar verbonden.

Vandaag de dag worden Bouwonderneming Gilis’ ruwbouwactiviteiten waargenomen door Michiel Gilis. Hij kreeg het metier aangeleerd door onze eerste bouwmeester. Tussen het ogenblik waarop Michiel ons vervoegde en het tijdstip waarop hij zelfstandig zijn eigen naam aan zijn eerste ruwbouwproject verbond, lagen er meer dan zes ontwikkelingsjaren. Sindsdien ligt het aandachtspunt hoofdzakelijk op het (ver)bouwen en renoveren van ruwbouwprojecten voor appartementen (en handelspanden). Onze naam is van toen af aan met goed gevolg aan meer dan honderd opdrachten, waarvan meer dan tweehonderdvijftig appartementen, verbonden.

Onze missie

Bouwonderneming Gilis is een begrip in de provincie Antwerpen inzake ruwbouwaanneming.

Uitsluitend duurzame materialen worden uitgeselecteerd om door onze handen te worden verwerkt. Onder andere daarom hebben onze residenties een aparte gesteldheid. Omtrent onze vakkundigheid zijn wij evenmin onverzettelijk: stielmannen worden voortdurend zowel intern als extern opgeleid. Omdat bouwen niet zonder risico is, zetten wij evenzeer hoog in op veiligheid. Wat dat betreft onderwerpen wij ons jaarlijks aan een externe audit, opdat deskundigen ons kunnen beoordelen aan de hand van de jongste inzichten en evoluties. Vermits u uw project zo snel als mogelijk gerealiseerd wil zien, besteden wij bovendien veel energie aan de snelheid waarmee wij bouwen. De weerselementen buiten beschouwing gelaten, delen wij u bij aanvang van de werken maand en dag mee waarop uw ruwbouwproject finaal zal zijn. Flexibele arbeid maakt het ons mogelijk om dat doel te bereiken. Verder zijn wij er ons van bewust dat uw ruwbouwproject betaalbaar moet zijn. Net daarom besteden wij veel tijd aan marktvergelijking.

Ons streven naar de beste materiaal- en vakkunde, veiligheid, voortgang der werken én prijs-kwaliteitverhouding vloeit voort uit onze affiniteit met bouwen én het creëren van een thuis voor onze cliënten.

Vragen? 
Neem contact op

© 2020 Bouwonderneming Gilis - Website by Sinkroon